Schema

9.00-9.45 Introduktion – Välkommen

 • Praktisk information om kursen

 • Presentation av fakultet och deltagare

 • Presentation av Svensk Barnortopedisk Förening

10.00-11.00 Barnets utveckling

 • Vad är normalt?

-Varus/valgus

-Intoeing/outtoeing

-Plattfothet

-Hypermobilitet

-Tågång

-Frakturer

11.00-12.00 Vad skiljer barn från vuxna?

 • Barnskelettets egenskaper - Frakturtyper

 • Fysen, Hur fungerar den? Skador på fysen?

 • Remodellering – Hur och när?

 • Principer kring frakturbehandling hos barn

13.00-13.30 Tema röntgen

 • Hur bedömer vi röntgenbilder hos barn?

 • Barnarmbågen - Ortopedens största utmaning

13.30-14.00 De ”klassiska” barnortopediska sjukdomarna - en översikt

 • Info om Svenskt Barnortopediskt Kvalitetsregister (SPOQ)

14.15-15.00 Fall – Frågor – Diskussioner

 • Barnortopediska fall - diskussioner

 • Frågor

15.00-15-45 Information angående kursens fortsättning

 • Genomgång av digitala föreläsningar

 • Information om hemuppgift

 • Information om kursens avslutning i Malmö

15.45-16.00 Avslutning - Frågor