Kursansvariga :

Carl Johan Tiderius

Jakob Örtegren

Barnortopediska sektionen

Skånes Universitetssjukhus