Information om kursen

www.barnortopedi.education är en digitalt baserad barnortopedisk utbildning för ST-läkare i Ortopedi. Ett syfte med kursen är att erbjuda en flexibel utbildning som innefattar såväl teoretiska, interaktiva som praktiska moment. Utbildningen uppfyller delmål C5. För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga fysiska moment och godkänd tentamen.

Innehåll:


  • Introduktionsdag via Teams 19/5

  • Därefter får kursdeltagaren tillgång till ett digitalt utbildningsmaterial via hemsidan som man själv tillgodogör sig vid valfritt tillfälle, innan 29/8.

  • Kursen avslutas under SOF-veckan i Malmö med:

    • 29-30/8 Falldiskussioner, frågeforum och workshop.

    • 2/9 Skriftlig tentamen