Information om kursen

www.barnortopedi.education är en digitalt baserad barnortopedisk utbildning för ST-läkare i Ortopedi. Ett syfte med kursen är att erbjuda en flexibel utbildning som innefattar såväl teoretiska, interaktiva som praktiska moment. Utbildningen uppfyller delmål C5. För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga fysiska moment och godkänd tentamen.